WELK “INNERLIJK BEELD” DRAAGT JOUW KIND IN ZICH?

SPIEGELBOODSCHAP
VAN EEN KIND

“Volwassenen vertalen hun gevoel via woorden.
Kinderen vertalen hun gevoel via gedrag of een fysieke klacht”.

Als kindercoach hanteer ik de methodiek “Opstellingen met kinderen en jongeren”. Deze methodiek helpt mij als coach om de hulpvraag te bekijken vanuit de interne belevingswereld van het kind. De methodiek is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. Uiteraard is deze methodiek ook geschikt voor tieners, pubers en adolescenten. Om de diepere laag te vertalen naar dat wat er mogelijk speelt in het gedrag/ fysieke klacht van het kind, ga ik samen met het kind aan de slag middels een spelvorm. Ik gebruik hierbij materiaal zoals Vloerankers.

Het interne beeld extern maken door middel van vloerankers:

Met het kind en de vloerankers gaan wij samen een Opstelling doen. De ouders of verzorgers zijn hier altijd bij aanwezig. Het is zelfs mogelijk om ook eventuele broers of zussen erbij te betrekken afhankelijk van de hulpvraag.

Naar aanleiding van de hulpvraag die behandeld mag worden vraag ik aan het kind de vloertegels neer te leggen hoe zijn belevingswereld eruit ziet ten opzichte van de hulpvraag.

De vloertegels vertegenwoordigen het kind zelf en de personen of onderwerpen waarmee de hulpvraag gemoeid is. Het gehele energiesysteem waarin het kind het gedrag of de fysieke klacht vertoond wordt hierin in zijn geheel neergelegd.

Vaak vertelt dit innerlijk beeld/ opstelling van het kind meer dan duizend woorden. Als coach zet ik mijn intuïtieve kwaliteiten in, wanneer ik op de vloerankers ga staan. Ik vertaal voor het kind hoe hij/ zij zich voelt ten opzichte van de neergelegde “innerlijk beeld”. Ook voel ik in op de andere personen of onderwerpen die zijn neergelegd. Het is mijn gave om opzoek te gaan naar de “stoorzender” die het gedrag of de fysieke klacht veroorzaakt.

“Het gedrag van een kind heeft altijd een positieve intentie”

Vervolgens proberen we samen met het kind, ouders/verzorgers ten opzichte van de hulpvraag een beweging in het “innerlijk beeld” te brengen die het kind in zich draagt. Dit brengt meestal direct heel veel rust en duidelijkheid voor het kind, maar ook voor de ouders/verzorgers.
Met een nieuw innerlijk beeld gaat het kind naar huis en zal vanuit hier opnieuw denken, voelen en bewegen maar dat geldt ook voor de ouders of verzorgers!

Als coach heb ik de voorkeur om met de vloerankers te werken. Lukt dat niet, dan werk ik ook met poppetjes.

Veranderingen binnen het gezin

De opstellingen zijn ook zeer behulpzaam voor;

  • kinderen van gescheiden ouders
  • samengestelde gezinnen
  • adoptiekinderen

Wanneer bovenstaande zich afspeelt, is het voor het kind en de ouders/verzorgers heel erg ondersteunend om via de opstelling een beeld te krijgen van de nieuwe gezinssituatie. Bij bovengenoemde gezinssamenstellingen ontstaan er ook nieuwe dynamieken waardoor kinderen voor een ander of nieuw gedrag kiezen. Samen met het kind en de ouders/ verzorgers maken we inzichtelijk wie en waar hij/zij zijn/haar plek heeft. Het is erg verbindend als je als ouders/ verzorgers hetzelfde beeld draagt als het kind. Dit geeft heel veel rust en vooral vrijheid voor het kind die in deze setting moet opgroeien.

Goed om te weten

Het doen van een opstelling geeft heel veel antwoorden op de hulpvraag en gaat buiten het denken om. Doordat je snel de kern raakt en deze heel helder wordt kan er ook veel gerichter worden gekeken welke hulp er mogelijk nog meer ondersteunend zou kunnen zijn als dat nog nodig is. Je voorkomt hiermee dat kinderen mogelijk onnodig in een hokje worden geplaatst die (met goede bedoelingen!) vanuit het hoofd bekeken zijn. Echter vanuit het hoofd interpreteren wij ook veelal vanuit ons eigen rugzak, waardoor we het gedrag of de fysieke klacht niet echt kunnen “zien”.
Het is ook goed om te beseffen dat eenieder na een opstelling in een proces met elkaar komt. De opstelling zal nog maanden zijn uitwerking hebben. Het is dan ook raadzaam om zeker op de dag na de sessie even rustig aan te doen zodat alles kan bezinken.

Mail of bel mij gerust al je nog vragen hebt.

Logo InnerColors

CONTACT ---

Chantal Kruizinga
Schieland 18
1948 RM Beverwijk

Telnr: 06-31938223
e-mail: info@coachingspraktijkinnercolors.nl

KVK: 65330137

Geregistreerd bij Dreamchild   en   aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT