De methodieken die gebruikt worden door InnerColors

METHODIEKEN
VAN HOOFD NAAR HART —

Bekijk hieronder het aanbod van InnerColors over coaching.

FAMILIE OPSTELLINGEN / SYSTEMISCH WERK

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitse Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.
Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Ook kunnen hiervoor voorwerpen worden gebruikt zoals vloerankers of poppetjes. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut. De vloerankers kunnen op de vloer worden neergelegd. De poppetjes worden aan tafel opgesteld.
Er ontstaat zo een innerlijk beeld dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengt deze beweging in de situatie en kan er rust komen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

REVERSIE METHODE®
Bij InnerColors wordt gewerkt met de Reversie Methode®. De Reversie Methode® staat voor het terugdraaien van de tijd. In de praktijk zien we dat onze kinderen juist dát gedrag gaan vertonen of juist tegen díe ervaringen aanlopen waar wij als ouders ze voor hadden willen beschermen. Sommige ervaringen of gedrag kunnen we plaatsen omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen vanuit het verleden. Echter, soms zien we gedrag terug bij ons kind wat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is dus moeilijker te traceren in ons eigen gedrag maar het is wel degelijk aanwezig. Kinderen reageren primair op de signalen van de omgeving.

De Reversie Methode® gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert als jij dat stukje in jezelf heelt.

De Reversie Methode® maakt gebruik van de twaalf kernverlangens en het enneagram. Door middel van de twaalf kernverlangens krijg je inzicht in welke vorm van aandacht je als kind als gemis hebt ervaren en het enneagram geeft weer welk gedrag je jezelf hebt aangeleerd om je te beschermen tegen dit gemis.

Deze bescherming is vaak onbewust maar wel nadrukkelijk aanwezig. Het vormt de basis voor de “problemen” die je ervaart met of bij je kind. Wanneer onze kinderen het moeilijk hebben, raakt dat een stuk in ons. De Reversie Methode laat zien dat het niet ons kind is dat ons zo raakt maar dat het de pijn is van het kind in ons zelf.

Voor wie is de Reversie Methode® bedoeld?

De Reversie Methode® is bedoeld voor ouders die hun kinderen beter willen begeleiden of begrijpen. Kinderen zijn afhankelijk van de omgeving waarin ze geboren worden en ze zullen in die omgeving altijd een manier zoeken en vinden die hen helpt te overleven. Ze passen zich dus aan de omstandigheden aan. Deze aanpassingen aan hun natuurlijk gedrag kan gevolgen hebben op zowel gedrags- als fysiek niveau. Kinderen kunnen woedeaanvallen krijgen, onhandelbaar worden, autistische trekken vertonen. Maar ook eczeem, allergie, ADHD of PDD NOS zijn uitingen van het kind dat zich heeft aangepast.

De Reversie Methode ®  is ontwikkeld door Sylvia Leegwater. Sylvia is eigenaar van DreamChild, een opleidingsinstituut op het gebied van opvoeding en innerlijk kind werk. De Reversie Methode ® heeft zich bewezen als een effectieve methodiek en daarom is het een gelicenseerde methodiek en een beschermde naam. Meer informatie kan je vinden bij www.dreamchild.nl.

SPIERTESTEN/ KINESIOLOGIE
Foto spiertesten methodieken reversiemethodeGeorge Goodheart, van oorsprong chiropractor, ontwikkelde de basis voor kinesiologie, waarbij men uitgaat van de spiertest.

De spiertest blijkt een zeer sterk instrument te zijn om met het onderbewuste te communiceren en duidelijke ja/neen antwoorden te krijgen. Een incongruentie (je zegt bv ja maar je voelt nee) tussen het bewuste en het onderbewuste levert een stressreactie op de spier. Bij een ja-antwoord, het onderbewuste is het eens met de vraag, ontstaat er een spiersterkte. Bij een nee-antwoord, het onderbewuste is het oneens met de vraag, ontstaat er een spierzwakte.

Kinesiologie is sinds 1970 een hulpmiddel bij de diagnose stelling bij veel chiropractors, homeopaten en alternatief therapeuten. Roy Martina heeft deze spiertest uitgewerkt tot de o-ring test. De spieren van je vingers geven een duidelijk signaal af en worden niet snel vermoeid.

N.E.I.- THERAPIE - Neuro Emotionele Integratie
De hersenen zijn een mooi instrument om de ervaringen in je leven op te slaan. De gevoelens en emoties die aan deze ervaringen vastzitten worden echter niet door je hersenen opgeslagen. Deze komen ergens in je lichaam terecht. Deze emotie, goed of minder goed, blijft daar opgeslagen. Elke keer wanneer je iets meemaakt wat een vergelijkbare emotie oproept, zal de emotie die al in je zit versterkt worden. Soms wordt een emotie dusdanig versterkt dat het lichaam het niet meer kan hanteren en lichamelijke klachten gaat vertonen.

Tijdens een NEI-sessie wordt gebruik gemaakt van een spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn. In het onderbewustzijn en in het celgeheugen van je lichaam zijn alle ervaringen uit het verleden opgeslagen.

Je reageert elke dag bewust en onbewust op zintuiglijke prikkels van waaruit je gedrag wordt bepaald. Vaak zijn dit onbewuste patronen die moeilijk te achterhalen zijn. Je zult eerst inzicht in de onbewuste patronen dienen te hebben voordat je in staat bent deze patronen te doorbreken en ze positief te veranderen.  De NEI-therapie is een eenvoudige methode die vanuit respect in het onderbewustzijn zoekt naar deze belemmerende patronen. Vervolgens wordt het inzicht helder en kan de emotie worden geïntegreerd en verwerkt.

Emotionele Evenwicht

Een van de werkwijzen/integratietechnieken binnen de NEI-therapie is Emotioneel Evenwicht. Dit staat ook wel bekend als EFT (Emotional Freedom Techniques). Emotionele Evenwicht houdt in dat lichaam en geest volkomen in balans zijn, de energie in het lichaam kan vrij stromen.

Onverwerkte emoties kunnen het energiesysteem blokkeren wat lichamelijke en geestelijke klachten kan geven. De blokkades vinden we op acupressuurpunten in de energiebanen (meridianen) van het lichaam. Met behulp van een eenvoudige spiertest lokaliseren we de acupressuurpunten. Door tappen of masseren activeren we deze waarna de energie weer gaat stromen. De bijbehorende klachten verdwijnen.

Tijdens het tappen of masseren wordt middels een affirmatie de hersenen een positief signaal gegeven. Voor de Emotionele Balans is het niet van belang of een blokkade is ontstaan door een ernstige of minder ernstige ervaring. Op energetisch niveau valt dat onderscheid weg. Het gaat er om of de energie vrij kan stromen of niet.

Jij stuurt jouw emoties, jouw emoties sturen jou niet. Jij bepaalt hoe je je voelt! Werken aan je emotionele balans zorgt ervoor dat je weer met meer kracht en passie in het leven komt te staan.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
Neuro heeft betrekking op de werking van ons brein en onze zintuigen: hoe denken we en hoe nemen we waar?

Linguïstisch staat voor het taalkundige aspect. Welke woorden gebruiken we en wat zegt dat over de manier waarop we denken? Hoe kunnen we met gebruik van woorden invloed uitoefenen op de manier waarop we denken?

Programmeren staat voor het veranderen van de manier waarop we denken.

In ons denken en handelen kun je telkens een oppervlaktestructuur en een dieptestructuur onderkennen. De oppervlaktestructuur is wat je waar kunt nemen (gedrag) of waar je in gedachten bewust mee bezig bent. Onder elk gedrag en achter elke gedachte of gedachtepatroon zit echter een diepere laag. Die dieptestructuur maakt ons eigenlijk tot wat wij zijn. Hier worden de kaders bepaald voor wat we waarnemen, liggen onze vermogens en onze beperkingen, onze waarden en belangrijke criteria en nog veel meer. Zo bezien is de oppervlaktestructuur die we dagelijks tegenkomen en ervaringen slechts het topje van de ijsberg.

NLP werkt met de dieptestructuur. Het zelf contact maken met en inzicht krijgen in de eigen dieptestructuur is voor veel mensen niet gemakkelijk. NLP helpt om dit contact te maken, inzicht te krijgen en -als dat nodig is- op het niveau van de dieptestructuur te veranderen.

Wat betekent dat voor coaching?

Hieronder worden -zonder compleet te willen zijn- een paar indrukken gegeven wat het werken met NLP in coaching betekent:

  • Met behulp van NLP kom je in de gelegenheid om écht naar jezelf te kijken. Met verschillende technieken dring je snel door tot de kern van wie je bent, wat je vindt en wat je kunt. Je zult ontdekken dat je zelf beschikt over alles wat je nodig hebt om je eigen doelen te realiseren en je problemen op de weg daar naartoe op te lossen.
  • Bij het werken met NLP wordt veel gewerkt met het onbewuste, de dieptestructuur. Het bewuste denken van de mens is slechts het topje van de ijsberg. Ons gedrag, ons denken en daarmee ook ons welzijn wordt voor het grootste gedeelte bepaald door het onbewuste. NLP helpt je daar (weer) mee in contact te komen en geeft mogelijkheden om op te sporen wat je drijft op onbewust niveau en waar je energie van krijgt of juist aan verliest.
  • Op verschillende manieren kun je met NLP inzicht krijgen in de relaties die jij hebt met anderen. Om tot het vaak verrassende inzicht te komen dat je die relatie positief kan beïnvloeden zonder dat je daar de ander voor nodig hebt.
Logo InnerColors

CONTACT ---

Chantal Kruizinga
Schieland 18
1948 RM Beverwijk

Telnr: 06-31938223
e-mail: info@coachingspraktijkinnercolors.nl

KVK: 65330137

Geregistreerd bij Dreamchild   en   aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT