BLOG
NIEUWS —

INNERLIJKE KINDEREN EN MASKERS —

Wat zijn ‘innerlijke kinderen’?

Als kind groei je op in een gezin of andere omgeving waar je een opvoeding krijgt die erop gericht is jou te leren hoe je je moet gedragen zoals in dat gezin en omgeving gewenst is. Ouders maar ook leraren en de maatschappij doen hun best om ervoor te zorgen dat jij als kind gaat passen in hoe zij vinden dat jij behoort te zijn. Dit met de aller beste bedoelingen. Echter geen enkele ouder of verzorger kan de specifieke behoeften van het zo kwetsbare kind totaal vervullen. Ouders hebben in hun verleden ook bepaalde ervaringen opgedaan en geven dit weer onbewust door. Binnen dit vermogen vanuit het systeem geven zij jou ongetwijfeld het beste van zichzelf door aan jou.
Als kind doe je er alles aan om erbij te horen. Het nadeel van moeten voldoen aan datgene wat de ander jou opdraagt, is dat je je oorspronkelijke zelf, jouw eigenheid verliest. Jij als kind moet wel want je bent totaal afhankelijk. Het kind in jou kan niet anders dan zichzelf verraden. En dus ga je om te krijgen wat je nodig hebt, een bepaald gedrag vertonen wat gewenst is. Je verdwijnt daardoor steeds een beetje in de behoeften van een ander. Want als degene die voor jou belangrijk is, tevreden is, dan krijg je de liefde en erkenning die je nodig hebt.

-Vrijheid is alles, liefde de rest-

Dit is een magische liefde die kinderen hebben naar hun ouder(s) en verzorgers toe. Als kind ontwikkel je hierin een bepaald patroon. Ook kan het zo zijn dat je zelf dit patroon in latere generaties doorgeeft ook al wil je dit niet. Uit liefde voor het systeem en voor elkaar wordt er iets in stand gehouden zodat bepaalde pijn niet gevoeld hoeft te worden. Echter doordat we als kind zo kwetsbaar zijn word je door de omgeving hier onbewust ingezogen. Het kind in jou kan niet met deze pijn omgaan, je ontkent het, je vergeet het, en je gaat een aangeleerde rol spelen. Hier ontwikkel je dus een patroon en trekt het kwetsbare en zuivere deel in jou zich terug. Met dit patroon oftewel masker identificeer je jezelf. Dit wordt jouw identiteit, jouw persoonlijkheid. Je gaat steeds meer in je hoofd zitten en als er bepaalde zinnen bij je opkomen zoals : nee daar ben ik niet het type voor, nee daar hou ik niet van, nee ik wil het vooral zo en zo doen want….dan weet je bijna zeker dat het masker hard aan het werk is om jouw innerlijk kind te beschermen voor bepaalde pijn.
Juist door het spelen van een rol, raakt jouw wezen beschadigd, en raak je geblokkeerd en afgesneden van jezelf, hetgeen een onbestemd gevoel van leegte, gemis en onvervuld zijn in je zal achterlaten.

Diep van binnen is er altijd een verlangen om jezelf te vinden, om weer thuis te komen bij jezelf.

Dit “opgebouwde systeem” in jou kan helaas niet de splitsing maken in tijd. Er is geen hier en nu en ook geen verleden tijd. Alles wat jij waarneemt van buiten af wordt ervaren als het nu. Dat betekent dat wanneer je in het nu getriggerd wordt op jouw pijnpunten het masker en het overlevingsmechanisme hard aan het werk gaan. Deze hebben dus geen besef van tijd en hebben geen idee dat het “oude” pijn is wat ze verdedigen. Dit kan heel vermoeiend zijn. Ten eerste kost het je veel energie en krijg je niet wat je verdiend want je masker en overlevingsmechanisme doen er alles aan om de pijn van het innerlijk kind te beschermen. Soms gaan wij ook de liefde en het ontvangen daarvan uit de weg zodat we niet hoeven te voelen wat we gemist hebben.
Je eigen kinderen staan heel erg in contact met jouw innerlijke kinderen. Het maakt niet uit wat je uitspreekt en wat je onderdrukt. Ze voelen haarfijn aan wanneer jij congruent (eerlijk) bent met je eigen ware gevoel of dat van een masker/ overlevingsmechanisme. Wanneer zij voelen dat je gebruik maakt van dit overlevingsmechanisme zetten ze bepaald gedrag in om je te bereiken in je ware ik. Hier ligt een uitnodiging voor jou. Vandaar dat het gedrag van een kind altijd een positieve intentie heeft. Kinderen wijzen ons de weg daar waar nog geheeld mag worden.

Keer terug en leer jezelf te begrijpen in het geraakte stuk

Wanneer je bepaalde innerlijke kinderen durft aan te kijken en te helen zullen je kinderen bepaald gedrag los kunnen laten en vrij met je mee bewegen. Echter soms lukt dit een kind niet…het verdedigingsmechanisme van een ouder/ verzorger is te sterk en soms is de liefde en de loyaliteit naar het familiesysteem te sterk.
Door de Reversie Methode en Familie Opstellingen/ Systemisch Werk kan ik als coach dit haarfijn voor je in kaart brengen en een beweging maken zodat het opgebouwde patroon een liefdevolle plek krijgt en niet meer in het hier en nu zo hard hoeft te werken…want je leeft in het nu en niet in het verleden…
Je bewustzijn en dus ook je waarneming zal hierna pas echt vergroot worden!

Chantal Kruizinga