BLOG
NIEUWS —

BRANDSTOF VOOR ONTWIKKELING —

Het beste wat je je kind kan geven zit al in jou..

Als ouder wil je je kind het beste geven, maar wat heeft je kind nou precies nodig buiten zijn voeding, warmte, lieve woordjes, enz…
Je wilt het zo goed mogelijk doen, en je wilt dat je kind niets tekort komt.

De echte voeding voor ontwikkeling zitten in de 12 Kernwaarden. Deze kernwaarden willen kinderen vanuit hun directe omgeving; de ouders.

De 12 Kernwaarden zijn:

acceptatie
zorg
geruststelling
bewondering
vertrouwen
aanmoediging
goedkeuring
begrip
respect
erkenning
bevestiging
waardering

Dit zijn allemaal vormen van liefdevolle aandacht. De kernwaarden zijn als brandstof voor je kind en dienen voor een goede ontwikkeling

We hebben op elke leeftijd alle kernwaarden nodig alleen bepaalde leeftijden vragen om wat extra aandacht binnen deze kernwaarden.
Tot en met je 21 ste jaar leg je de basis voor je verdere leven. In deze periode neem je heel veel informatie op. Hierin ligt ook de grootste basis voor jouw referentiekader op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Vanaf je 21ste begint alles weer opnieuw maar je fundament heb je dan tot hier wel grotendeels opgebouwd. Als een bepaalde kernwaarde niet gevuld wordt ervaart het kind dat als een gemis. Bewust of onbewust zal er later in het leven altijd gezocht worden naar deze kernwaarde.

Als we een kernwaarde hebben die niet gevuld is,
zijn we geneigd om ons gedrag daarop aan te passen

Dit doen we om het gemis daarvan niet te hoeven voelen.

Van deze beschermingsmechanismen/maskers zijn we ons meestal niet bewust, we reageren automatisch. Met dit automatisch gedrag blijven we vluchten van dat gevoel van gemis.

Wanneer je kind het moeilijk heeft raakt dat iets in jou. De Reversie Methode laat oa  zien dat het niet je kind is dat je zo raakt maar dat het de pijn in jezelf is die geraakt wordt. Zodra dit gemis ontdekt, erkent en geheeld wordt verandert jouw gedrag. Het “probleem” van je kind verandert  vanzelf mee.

Heb je hier meer vragen over, neem dan gerust contact op.