ALGEMENE
VOORWAARDEN —

Artikel 1: Integriteit

Algemeen
1.1 InnerColors hecht veel waarde aan eerlijkheid en transparantie. Dit betekent onder meer dat ik er alles aan doe om je privacy en keuzes te respecteren en te beschermen.
Integriteit Trainingen, workshops
InnerColors
respecteert uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze
heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie verder
de Privacyverklaring op de website.
1.2 De trainer van InnerColors heeft de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelfverantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.
1.3 Door de trainer wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de training, workshop of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer of coach hierin een zwijgplicht hanteert.
1.4 De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de training, workshop of coaching afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of
haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.
1.5 InnerColors behoudt zich het recht voor om de deelnemer verdere deelname aan de training te ontzeggen, indien deelnemer door zijn of haar gedrag de training, andere deelnemers, de trainer en medewerkers van InnerColors schaadt, in diskrediet brengt of op andere wijze de groep in zijn ontwikkeling beperkt.
1.6 De ontzegging wordt schriftelijk bevestigd. Restitutie van de betaalde opleidingsvergoeding is niet mogelijk.

Artikel 2 Individuele consulten (afspraak en annulering)

2.1 Individuele consulten vallen onder ‘dienstverlening’ en zijn derhalve belast met het hoge btw-tarief (21%).
2.2 U kunt een afspraak maken voor een consult door telefonisch contact met ons op te nemen of door het bijbehorende formulier op de website in te vullen. De gegevens van de afspraak worden met u doorgesproken via de telefoon of u ontvangt een afspraakbevestiging met deze gegevens via e-mail.
2.3 Annuleringen binnen 24 uur worden voor 50 % in rekening gebracht. Annuleringen voor 24 uur van de coaching sessies zijn kosteloos.

Artikel 3: Training/ workshops (inschrijving, annulering)

3.1 Bij inschrijving voor een training ontvangt de deelnemer de Algemene Voorwaarden. Zonder tegenbericht verklaart deelnemer akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.
3.2 De persoonlijke gegevens van deelnemer worden volgens de wet Persoonsregistratie door InnerColors vertrouwelijk behandeld. Deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken.
3.3 U bent officieel aangemeld wanneer u zich via de mail, website of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging per mail van InnerColors hebt ontvangen.
3.4 3 Weken voor aanvang van de training dient het gehele factuurbedrag betaald te zijn.
3.5 In overleg is gespreide betaling mogelijk. Het volledige bedrag dient wel voor het einde
van de training volledig betaald te zijn.
3.6 Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van de training, uw deelname aan de training annuleert, krijgt u het cursusbedrag retour.
3.7 Wanneer u binnen 3 weken voor aanvang van de training, uw deelname aan de training annuleert, dan betaalt u 50 % van het cursusbedrag.
3.8 Wanneer u de training tussentijds wenst te beëindigen, dan blijft u betalingsplichtig voor het volledige factuurbedrag.
3.9 Wanneer de gehele training niet kan doorgaan vanwege te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van de trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds geheel of gedeeltelijk betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.
3.10 Wanneer door ziekte van de trainer of door andere omstandigheden, 1 of meerdere lesblokken uitvallen, dan kunt u deze op een ander moment kosteloos inhalen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelnemer neemt vrijwillig deel aan alle activiteiten die tijdens de training worden georganiseerd.
4.2 InnerColors is niet aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van deelnemer, ontstaan door welke oorzaak dan ook tijdens en na de trainingsdagen.
4.3 InnerColors is niet aansprakelijk voor schade die deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training, of modules van de training.
4.4 InnerColors is niet aansprakelijk voor hetgeen wat de deelnemer na of tijdens de training met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet.
4.5 InnerColors verplicht de deelnemer tijdens het volgen van de training een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Artikel 5: Klachtenprocedure

5.1 Hebt u klachten over een training, workshop of coaching of over de trainer en komt u er in mondeling overleg met de trainer/ coach niet uit, dan kunt u uw klacht per e-mail aan info@coachingspraktijkinnercolors sturen. Uw klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld.

Logo InnerColors

CONTACT ---

Chantal Kruizinga
Schieland 18
1948 RM Beverwijk

Telnr: 06-31938223
e-mail: info@coachingspraktijkinnercolors.nl

KVK: 65330137

Geregistreerd bij Dreamchild   en   aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT